Make your own free website on Tripod.com
Ang Grupo


Home | Biography | Rizal The Subversive | Sa Mga Kababaihang Taga Malolos | Pag-ibig sa Tinubuang Bayan | Sa Aking Mga Kababata | Buod ng El Filibusterismo | Mga Karagdagang Reviews | Sulatang Rizal-Pastells | Mga Tula | Mga Sanaysay Atbp | Makamisa | Ang Grupo

umagarep.jpg
Maagang nagsigising yan para ma-setup ang Museo ni Rizal na pagrereportan namin sa P.I

Matapos ang semestreng ito, masasabi namin na naging close na ang mga miyembro ng grupo namin sa isa't-isa. Sa katunayan nag plano pa ngang maging klasmeyts ang iba sa STS. Siyempre sino nga ba naman ang nagdamayan noong puyatan blues para sa deadline ng mga reactions, article reviews, pati na rin ng final project? Higit pa rito ang mga McDonald's meetings namin pati na ang pag kakape sa Likha-diwa para makapag group study sa El Fili.. Haaay, kay bilis ng panahon. Bagama't nakakapagod at naka-uubos ng oras ang P.I 100, naturuan naman kami ni Sir Atienza na maging masuri at kritikal sa mga tekstong ginawa ni o para kay Rizal na kabilang man o hindi sa silabus namin sa klase. Nagpapasalamat kami sapagkat kung noong una inakala namin na magiging "boring" ang P.I. 100 sapagkat napagdaanan na noong hayskul ang mga nobela, hindi pala ganoon, bagkus lubos na "nag-enjoy" ang aming grupo sa lahat ng nangyari sa aming klase sa MHQ1.
girls.jpg
Mga Naggagandahang Kababaihan


alvmarvinc.jpg
ang tatlong estudyanteng martir: si Marlon, Alvin, at Vince

mrbanawa.jpg
Ang Henyo ( si Mr. Banawa na nasa gitna) at ang mga Mas Henyo ( siyempre ang Grupo namin )
P.I. 100 MHQ1 1st Sem SY 2004-2005 7:00-8:30 Group Copyright

Para sa inyong mga komento, suhestiyon, kuro-kuro at ano pa man: Mag-email lamang sa maw_alyas_liv@yahoo.com o mag send ng online message sa yahoo i.d.  na penny_leyn at agad naming sasagutin ang mga ito.